Offentlig konst som kulturarv

Regeringen har gett Statens konstråd utredningsuppdraget Offentlig konst som kulturarv.

Uppdraget syftar till att utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten. Inom ramen för uppdraget ska Statens konstråd vid föreslå åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling inom området. I uppdraget ingår även att göra en internationell jämförelse av hur andra länder hanterar bevarandet av offentlig byggnadsanknuten konst. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Riksantikvarieämbetet. En särskild rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2019.

Gotlands Museum (Berit Ångman Svedjemo) deltar i en av de fyra nätverksgrupperna (kulturmiljö) med huvudsakligt syfte att ge underlag till underlag till rapportens förslag men framförallt förankra och pröva de förslag som utredningen kommer fram till. Resultat presenteras 2019.

Skrolla till toppen