Tidigare projekt

rytm-kraft-och-rorelsegladje-05

Södervärn off konst 2017

I Södervärnskolans byggnad från 1950-talet finns muralmålningen Rytm, kraft och rörelseglädje av Kurt Ullberger. Verket ingår i Region Gotlands konstsamling och konserverades 2015 av konservator Rebeca Kettunen och Susanna Barros Mendez med ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen.

Med utgångspunkt från muralmålningen, och med temat rörelse, arbetade eleverna med graffititeknik på skolgården. Till hjälp hade eleverna konstnären Pavel Johnman från företaget Street Society.  De skapade även digitala parafraser i appen Sketchbook med handledning av lärarna Wiola Sirland och Mia Jegerhjelm. Berit Ångman Svedjemo, Gotlands Museum var projektledare.

Projektets idé var att lyfta fram ett nyligen konserverat konstverk som finns i elevernas dagliga miljö och ge eleverna möjlighet att lära känna verket. Det gav dem tillfälle att skapa sig en relation till verket, vilket är grunden till en konstupplevelse. Muralmålningen kan också ses som en del av vårt kulturarv och projektet visar hur konstverk vårdas och hur de kan tillgängliggöras för en ung generation.

 

Orientering i konsten 2015-2016

Över 300 personer har orienterat sig i konsten genom ett samarbetsprojekt mellan Gotlands Museum och Visborgs Orienteringsklubb under perioden maj-oktober 2015.  Paket med karta, bilder och texter såldes bland annat på Gotlands Konstmuseum.  Ett antal vinnare lottades fram och fina priser delades ut. Projektet uppmärksammades i media, GA och GT samt i tidskriften Skogssport. Projektet fortsatte 2016 med Gotlands Museum som projektägare. Orientering i konsten kombinerade konstupplevelser och stadsvandring i orienteringssportens anda. Med karta, detaljbilder och kortfattade beskrivningar av verken kunde man leta upp den offentliga konsten i Visby innerstad. Uppgiften var att para ihop kontrollringarna på kartan, som leder till konstverk runt hela Visby innerstad, med rätt detaljbild av dessa konstverk på kartans baksida. Paketet med karta och bilder innehöll även en enkel beskrivning av konstverken: om konstnärerna, när verken blev till och vad de symboliserar.

 

REFLEX / barns möte med offentlig konst 2008-2010

RELEX riktade sig till barn i förskola och förskoleklass och handlade om konstnärlig och pedagogisk metodutveckling för barns möte med konst och barns konstnärliga skapande. Projektägare va Folkuniversitetet i samarbete med Region Gotland, Gotlands museum och Konstkonsulenten på Gotland. Konstnär och konstpedagog var Berit Ångman Svedjemo.

Skrolla till toppen