Konsten i världsarvet 2017 – 2022

ymnighetsgudinna-helena-strandberg-01

Konsten i världsarvet 2017 – 2022

Projektet syftade till att bevara, använda och tillgängliggöra utomhuskonsten i världsarvet, Visby innerstad genom att konservering av 10 st konstverk. Det innebar också  utveckling av kulturmiljön genom att integrera det konstnärliga perspektivet i arbetet med världsarvstaden Visby och att sprida information om kulturmiljöperspektivet i konstvärlden. Vidare innebar projektet en möjlighet att skapa underlag för Region Gotlands politiker till beslut angående resurser för förvaltning och tillgängliggörande av konstsamlingen. Allt för att konsten i världsarvsstaden ska kunna användas som en kunskapsväg och för meningsfulla möten mellan människa och konstverk.

Skrolla till toppen