Konsten i världsarvet

ymnighetsgudinna-helena-strandberg-01

Konsten i världsarvet

Syftet är att bevara, använda och tillgängliggöra utomhuskonsten i världsarvet, Visby innerstad. Det innebär också att utveckla kulturmiljön genom att integrera det konstnärliga perspektivet i utvecklingen av världsarvstaden Visby och att sprida information om kulturmiljöperspektivet i konstvärlden. Vidare innebär projektet en möjlighet att skapa underlag för Region Gotlands politiker till beslut angående resurser för förvaltning och tillgängliggörande av konstsamlingen. Allt för att konsten i världsarvsstaden ska kunna användas som en kunskapsväg och för meningsfulla möten mellan människa och konstverk.

Skrolla till toppen