Konst i stadsutveckling

KONST I STADSUTVECKLINGSPROJEKT VISBORG

Region Gotland planerar för bostadsutbyggnad och verksamheter i det tidigare regementsområdet Visborg söder om Visby. BAC är sedan april 2019 konstnärlig ledare i Region Gotlands Konst i Stadsutvecklingprojekt Visborg i samverkan med Statens konstråd.

Region Gotland vill utveckla sina arbetsmetoder när det gäller att inkludera konstnärliga perspektiv i stadsutvecklingsprojekt och på så vis försöka hitta nya och andra perspektiv i stadsbyggnadsprocessen och området än de direkt förväntade. Arbetet med konst som en del av planeringsprocessen kommer därför att bygga på konstnärliga undersökningar, dialoger och fysiska och materiella experiment som föregår den konkreta utbyggnaden av den nya stadsdelen.

De inbjudna konstnärerna; Ingela Ihrman, Juri Markkula och Gediminas och Nomeda Urbonas, har alla påbörjat sina undersökningar av Visborg. I gruppen av konstnärer finns en blandning av erfarenheter och perspektiv, både från Gotland och internationella sammanhang, och ett starkt intresse för samspelet mellan människa, natur, tid och plats. (text från BAC pressmeddelande)

Kontaktpersoner är Helena Selder, BAC och Christian Hegardt, Region Gotland.

Skrolla till toppen