Konstvandring i Visby innerstad

noaks ark_1

Stadsvandring ca 5 km

Under den här vandringen möter du 17 utvalda utomhuskonstverk i en historisk kulturmiljö. Den offentliga konsten tillhör oss alla och rymmer berättelser om olika tider och ideal. Konsten speglar mer än 100 år av gotländskt liv och leverne och är en del av vårt kulturarv. De flesta av verken ingår i Region Gotlands konstsamling. Text och karta finns även i boken Upptäck Visby, utgiven av Fornsalens förlag 2019. Boken finns att köpa på Gotlands Museum.

 

Skrolla till toppen