Visby springbrunn

(1916)

Plats: Utomhus

Springbrunnen beställdes ursprungligen av Gotlands Bank 1916 till S:t Hansplan i Visby. Skulptören Karl Fagerberg fick uppdraget att utföra springbrunnen. Den stod på S:t Hansplan tills den togs bort för att ge plats åt nya parkeringsplatser. Skolkontoret hade flyttat in i lokalerna och behövde parkering till sina anställda. Springbrunnen lades i gömmorna.
Den plockades fram 1983 då utsmyckning av hamnen blev aktuell.

Springbrunnen var i dåligt skick och behövde restaureras. Ytan var full av hål och många delar fattades. Men vem skulle utföra det? Dåvarande landsantikvarie Valdemar Falck visade bekymrat resterna för skulptör Istvan Varga. De kom överens om att han skulle göra ett förslag baserat på den gamla springbrunnen. Med hjälp av teckningar, nya exakta mått och en vaxmodell i skala 1:10 presenterade Istvan sitt förslag som godkändes.  Istvan började med att hugga ner hela ytan runt om. På så sätt fick skulpturen tillbaka en homogen yta utan hål. De ursprungliga 8 relieferna sparades, lappades och lagades. Återigen kunde man se fyra gudar ur den grekiska mytologin och fyra fiskar. Till det komponerade Istvan en ny sockel och ett nytt överstycke. Han formgav även karet, högg ut det och monterade det med rostfria bultar.

Kan du se vilka gudarna är? De fyra som är representerade är Neptunus – havets gud, Hera – himlens drottning, Hermes – guds budbärare och Hefaistos – smedarnas och vulkanernas gud.

Dock ansågs inte springbrunnen vara tillräckligt uppmärksammad i hamnen och flyttades därför till Södertorg i samband med kommunens LODIS- projekt som syftade till att stärka stadskärnan som kommersiellt och kulturellt centrum år 2001.

Skrolla till toppen