Visby springbrunn

Visby springbrunn

1916

Plats: Utomhus
Teknik/material: Kalksten
Mått: kar: 3,1 x 3,1 Mittpelaren: h 3 m. br 87 x dj 87 cm

Visby Springbrunn har fyra reliefer med motiv ur den grekiska och romerska mytologin och fyra reliefer med fiskar.

Konstnären har inspirerats av både  grekisk och romersk mytologi. Kan du se vilken gud som är vem? De fyra som är representerade är, med det grekiska namnet först och därefter den romerska motsvarigheten: Poseidon / Neptunus – havets gud, Hera/Demeter – växtlighetens och mödrarnas gudinna. Hermes/Mercurius- gudarnas budbärare samt beskyddare för handel och köpmän.  och Hefaistos / Vulcanos – elden och smedarnas gud.

Nedanför relieferna med gudar och en gudinna finns en port, kanske är det så att gudarna även vaktar Visby med den medeltida ringmuren och dess medeltida mur och portar.

Fontänen beställdes  av Gotlands Bank 1916  till S:t Hansplan i Visby och skulptören Carl Fagerberg fick uppdraget att utföra springbrunnen. År 1946  togs den bort för att ge plats åt nya parkeringsplatser då skolkontoret flyttade in i bankens lokaler. Springbrunnen lades i gömmorna och plockades fram år 1983 då utsmyckning av Visby hamn blev aktuell. Eftersom Springbrunnen var i dåligt skick fick skulptör Istvan Varga uppdraget att restaurera fontänen med tillhörande reliefer. Eftersom Springbrunnen inte ansågs vara tillräckligt uppmärksammad i hamnen och flyttades den till Södertorg år 2001. Tio år senare, 2021, är det åter dags för konservering, rengöring och lagning, och den utförs av Konservator av Rebeca Kettunen Visby AB genom projektet Konsten i världsarvet med stöd från Länsstyrelsen.

Carl Fagerberg 1878  1948, bodde och arbetade främst i Sundbyberg. Hans konstverk finns i kyrkor som till exempel Svenska kyrkan i Paris, Swedenborgskyrkan i Stockholm och i Luleå Domkyrka. De finns även i offentliga byggnader såsom telegrafhusen i Göteborg och Örebro och Katedralskolan i Linköping. Fagerberg är även känd för sina skulpturer av djur och idrottare.

 

Skrolla till toppen