Vattnet söker sin väg

Vattnet söker sin väg

1994

Plats: Utomhus

Utanför entrén till Åvallegården i Klintehamn finns en stenskulptur i granit gjord av Anders Thorlin. Anders egna möte med Gotland började i mångt och mycket med Klintehamn. Under några återkommande år av sköna sensommarvistelser i 70-talets begynnelse hyrde han en liten stuga i hamnen. Därifrån utgick cykelturer ut med stränderna och i Klintehamns omgivningar. Han noterade vilken stor betydelse vattnet har haft för Klintehamn med sina möjligheter till fiske, frakter, resor och kontakter. Så under det konstnärliga uppdraget att utsmycka Åvallegården tedde det sig naturligt att arbeta med vatten som utgångspunkt. Enligt ritningarna skulle det finnas en å på platsen vilket det också gjorde. Ån gick i en överbyggd kulvert under jord. Anders valde att ta upp en del av ån i dagsljus och låta den förse fontänen med vatten.

Se det som livets altare. Ett bord som serverar ”Naturens kretslopp”, vilket innebär förändring som ju är jordens villkor. Vattnet som ständigt rör sig, byter plats och är en förutsättning för allt liv och växande, avslutar Anders funderingarna.

Skrolla till toppen