Vattenlek

Vattenlek

1967

Plats: Utomhus

Bertil Nyström föddes i Slite 1890 men flyttade redan samma år till Stockholm då hans far dog i tidig ålder, endast 30 år gammal. Mamman, Cecilia, var utbildad konstnär och uppmuntrade Bertils konstnärliga läggning. Efter ett antal kringflackande år med bl.a. avbrutna arkitektstudier, arbete med kyrkokonservering och som besättningsman på Slitefartyget ”Dalhem”, började han på Konstakademien i Stockholm 23 år gammal. Hans lärare var Carl Milles.

På somrarna under studietiden fortsatte Bertil med restaureringsarbeten i Roslagens kyrkor. Restaureringsarbetet skulle komma att följa honom under resten av livet. Bertil med fru flyttade tillbaka till Gotland 1934. Han var sedan dess verksam här, både som skulptör och kopist av medeltida träskulptur. Många är de Gotländska kyrkor som har verk av Bertil Nyström. De flesta är strålande kopior av medeltida original, t ex ”Öjamadonnan” men där finns också en och annan egen tolkning, t ex ”Johannes”, båda i Öja kyrka.

Sin första utställning hade Bertil i Stockholm 1931. Där ställde han främst ut porträttbyster på sina författarvänner från Stockholm: Eyvind Johnson, Ivar-Lo Johansson, Hedenvind – Eriksson m.fl. Han presenterade också nya skulpturer. Ett exempel är ”Vattenlek” vid ett av torgen i Slite, en älsklig skulptur som förställer en kvinna som tömmer ett vattenkrus över huvudet. Ett annat exempel är ”Fagningsblommor” i Lövsta.

Skrolla till toppen