Utsträckta händer

Utsträckta händer

1991

Plats: Utomhus

I Almedalen står ett spännande minnesmärke. Både till vikt och uttryck påminner det oss om värdet av enhet och fred, placerad nära scenen där varje år Almedalsveckan infaller. Almedalsveckan – Politikernas egen vecka för presentation av visioner och ideologier började för fyrtio år sedan då Olov Palme talade från ett lastbilsflak vid Kruttornet. Sedan dess har arrangemanget vuxit och är idag Sveriges största politiska mötesplats där alla som vill debattera samhällsfrågor har möjlighet att delta. De politiska riksdagspartierna utgör kärnan i verksamheten men många andra medarrangörer passar på att göra sina röster hörda.

I februari 1986 gick en chock genom Sveriges befolkning. Statsminister Olov Palme hade blivit skjuten på öppen gata i Stockholm. En karaktärsfull politiker hade gått ur tiden. I Sverige och utomlands skulle han komma att sammanknippas med ett envetet internationellt solidaritetsarbete, rätten till självbestämmande för mindre länder och en gemensam säkerhet. Han tog aktiv del i säkerhets- och nedrustningsfrågor där den globala säkerheten skulle vila på samarbete istället för hot om ömsesidig förstörelse.

– När jag fick uppdraget att göra ett minnesmärke över Palme så funderade jag på vad jag tyckte var det viktigaste i hans gärning. Och det viktigaste var nog ändå hans fredsträvande försök. Att så att säga ”få ihop” det, säger Pye.

Konstverket konserverades sommaren 2020 av Rebecca Kettunen/ Sten och Muralt AB, genom projektet Konsten i världsarvet, med stöd av Länsstyrelsen på Gotland.

Foto: Berit Ångman Svedjemo

Skrolla till toppen