Under bar himmel

Under bar himmel

2011

Plats: Utomhus

Verket består av en större natursten med en liten stående bronsfigur på. Under bar himmel, symboliserar friheten som liten på jorden. Figuren utstrålar ett androgynt väsen mellan djur och människa och kan även fungera som handtag för barn vid klättring på stenen. Stenen är bearbetad för att inbjuda till lek och är placerad centralt på skolgården intill övrig lekutrustning. Idén kom ur upplevelsen av platsen där flera naturstenar av granit ligger synliga i området och där det öppna släta jordbrukslandskapet dominerar kring skolan. 

Skrolla till toppen