Torget

Torget (2000)

Plats: Utomhus

Inspirerad av städerna kring Medelhavet och dess behagliga offentliga torg vann Christer Jonson kommunens jurybedömda skisstävling om utsmyckningen av Gotlands Konstskola år 2000. Christer tog fasta på torgens funktion som informella samlingsplatser och utvidgade vardagsrum. Utsmyckningen består av en sittskulptur, mönstrat golv och murar i betong med tillhörande växter. Det systematiskt lagda golvet för tankarna till medeltida mosaikgolv. Den grafiska gestaltningen av texten på muren signalerar däremot om den nutida aktiviteten inne på Gotlands Konstskola.

Skrolla till toppen