Tjelvar

Tjelvar

2007

Plats: Utomhus

”På Gotland fanns först en man som hette Tjelvar. Då var Gotland så förtrollat att det om dagen sjönk i havet och om nätterna stod upp. Men denne man bar först eld till landet och sedan sjönk det aldrig.” Så beskriver Gutasagan Gotlands tillblivelse.

Konstnären har efter önskemål från elever och lärare på skolan tagit fasta på historien och gestaltat den i en skulptur stående på Tjelvarskolans gård i Visby.
Skulpturen består av en båt huggen i Gotländsk kalksten med inmonterat rinnande vatten. Genom en pumpfunktion på baksidan kan barnen pumpa upp vatten och använda i sina lekar. Utsmyckningen invigdes 2007.

Skrolla till toppen