Tillsammans

Tillsammans

Plats: Utomhus
Verket ”Tillsammans” av Helena Andreeff-Staffan Laurin är ett av tre delar i ett gemensamt uppdrag för föreningen Nyteks vid Hemse Vårdcentrum, varav de två övriga verken finns inomhus. Verket består av högbränd Fyle stengodslera och gestaltar ett par hållande varandra. Skulpturen är 1,25 m hög och är bränd i ett stycke. Paret möts i innerlighet. En skålform bildas mellan dem, vilken kan tjäna som fågelbad (plats för ljuslykta, blommor eller allt efter årstid).
Skrolla till toppen