Skulpturgrupp

Skulpturgrupp

1972

Plats: Utomhus

På gräset mellan Hansahallen och Havdhem skola står tre kalkstensskulpturer i tyst samtal med varandra.Det är det konstnär Istvan Vargas första fasta utsmyckning för Gotlands kommun som hade beställts av kulturnämnden. Fler skulle det bli. Se t.ex. ”Varpa”  på Hemse vårdcentral,  Brandmannen i Burgsvik eller den lilla skulpturen  ”Bondbröllop” på Nya skolan i Hemse.

Under skissarbetet och funderingarna kom Istvan fram till att han skulle göra en lekskulptur. Skolan riktar sig till låg- och mellanstadiet och barnen skulle få något som de kunde leka med. Något som de skulle kunna sitta på, hoppa över och krama. Ur Istvans händer föddes ett vänligt, raggigt gotlandsruss, en mycket förstorad kungsfågel och som exotiskt inslag i den gotländska faunan: två vänliga elefanter hållande varandra i snabeln. Skulpturernas höjd varierar mellan 60-80 cm.

Invigningen i Havdhem skedde under stor pompa och ståt. Kulturnämnden, skolpersonalen, ortens befolkning  och tidningarna var där. Barnen fick glass och ballonger. Det sägs att det var den första fasta skulpturen på 800 år som invigdes i Havdhem.

Skrolla till toppen