Skiss på ung flicka

Skiss på ung flicka

1984-85

Plats: Utomhus

På Kulturskolans gård står en byst av en ung flicka. Hon ger ett ansikte åt de många elever som passerar här på väg till sina musiklektioner. Bysten är utförd av Lennart Dahlqvist och representerar hans sätt att arbeta med tredimensionella porträtt företrädelsevis i lera eller sten. Främst målade han dock landskap, porträtt och stilleben i expressionistisk anda. Han har gjort verk för Statens Konstråd, Stockholms stad och Gotlands kommun. Lennart arbetade och levde på ett ståtligt 1700-talshus i Fardume där han kombinerade jordbruk och konstnärskap.

Konstverket konserverades hösten 2020 av Rebecca Kettunen / Sten och Muralt AB genom projektet Konsten i världsarvet, med stöd av Länsstyrelsen på Gotland.

Våren 2022 flyttades konstverket till en ny plats på gården eftersom det behövdes parkeringsplats nära entrén för rörelsehindrade.

Foto: Berit Ångman Svedjemo

Skrolla till toppen