Sjunkande kub/Livets träd

Sjunkande kub/Livets träd

Plats: Utomhus

På Wisbygymnasiet framför huvudentrén vid Sävehuset finns en skulptur tillverkad med vattenskärning vilket innebär att en starkt koncentrerad vattenstråle och sand använts till att forma stenen. Konstnären har även använt traditionella verktyg och teknik, som huggmejsel och slipning.

”Träd är för mig ett väsen som lever i symbios med människan. Det växer som en symbol för balans i livet, en balans mellan himmel och jord eller en förankring mellan världar. Något så starkt som är förankrat i jorden men växer mot himmelen. Historiskt symboliserar träd ett möte mellan det gamla och den nya. Trädet framställdes genom oändliga ornament av mönsterlagda rankor av blommig eller geometrisk karaktär. Detta ”Livets träd” växer i en kubisk tredimensionell form men i sitt utryck behåller det den tvådimensionella ornamentiken från den traditionella abstraktionen avträdet. Iden med denna utsmyckning är att förena något gammalt med något nytt, att plantera en tanke om förnyelse.”

Skulpturgrupp i marmor och diabas på markbeläggning av glättad betong, ljussatt inifrån.

Skrolla till toppen