Så ett frö

Så ett frö

2007

Plats: Utomhus

Vid entrén till Solklintskolan (f.d. Lännaskolan) i Slite ligger tre egenartade former. Det är Hanna Stahles och Mårten Medbos konstnärliga gestaltning till platsen. ”Så ett frö” heter verket och onekligen för tankarna till frön. Med sin organiska form och placering utanför entrén dras snabbt parallellen med de växande barnen i skolan. Barnen, bärande på en oändlig tillgång av kunskaper, livskraft och medkänsla. Men fel behandlade förvandlas även de livskraftigaste till tidsinställda minor. Skulpturgruppen leder mina tankar till vikten av ansvar och omsorg som vuxen, förälder eller skolpersonal.

– Formerna kan ses som frön, pollen eller meteorer vars ursprung är okänd. Ingen vet vad som kan tänkas gro ur dem. Ett främmande säreget inslag i det annars kända som kan sätta igång tankar och associationer. Materialen kontrasterar mot varandra, den dova tunga betongen mot de färgintensiva metallformerna, associerar Hanna Stahle.

Skrolla till toppen