Omtanke om ett träd

Omtanke om ett träd

2019

Plats: Utomhus
Teknik/material: Gjutjärn
Mått: höjd 40 cm, bredd 35 cm, djup 50 cm

Gora, Monika

Järnet finns i oss, i blodets röda blodkroppar, i hemoglobinet. Hemoglobinet tar upp luftens syre. De röda blodkropparna transporterar syre från lungorna vidare i kroppen. Där hämtar de röda blodkropparna avfallsprodukten koldioxid som vi sedan andas ut. Växterna andas in samma koldioxid. Vår utandning är till för deras inandning. Deras utandning är en förutsättning för vår inandning. Vi andas tillsammans.

Monika Gora är en internationellt verksam konstnär och landskapsarkitekt som arbetar med formgivning och förändringar av platser och rum i stad och natur. Hennes arbeten i det offentliga rummet finns att beskåda i hela Sverige.

Konstverket visades 2019 i Bakom Grönskan, en konstorientering längs med Kärleksstigen i Visby, arrangerat av Gotlands Museum och konstkonsulenten på Gotland. Region Gotland köpte in verket och det är nu placerat i Honnörsparken i det nya bostadsområdet Törnekvior i Visby.

Skrolla till toppen