Nivå

Nivå

1993

Plats: Utomhus

Uppe på klintberget vid Domkyrkan i Visby står en skulptur gjord av den litauiske konstnären Gediminas Urbonas. Den gjordes till den stora utställningen Baltic Sculpture sommaren 1993. 20 konstnärer från de baltiska länderna bjöds in till Visby för att där skapa de uppmärksammade skulpturerna, med utgångspunkt från staden, dess miljö och tidsandan. Gotländska konstnärer mötte upp med utställningen Genus loci (Platsens ande). Sommaren 1993 präglades Gotland av konst som engagerade och upprörde.

Gediminas Urbonas verk är en av de tre skulpturer som finns kvar som ett fysiskt minne från skulptursommaren 1993. De två andra är Ingvar Cronhammars ”Omen” och Björn Erling Evensens ”Monument över geologisk dagbok”.

Gediminas skulptur ”Nivå” leder tankarna till en traditionell vinkelhake, vilket skulpturen också kallas i folkmun. Rest bredvid St Maria domkyrka tycks den fråga oss om den gamla gotiska byggnaden håller måtten. ”Vinkelhaken” har två inneslutningar likt ett traditionellt vattenpass.

Det vi ser nu är en tillfällig lösning i väntan på att konstnärens nya förslag på hur verket ska fungera i framtiden, eftersom innehållet i glasinsättningarna förstörts av tidens gång. I den ursprungliga versionen  fanns en duva (i sten) i den vertikala delen inlagd i sprit och i den horisontella delen fanns en fisk i olja.

Fisken och duvan är välkända symboler inom konsthistorien. Fisken är en symbol för Kristus, oljan för gudakraften. Duvan representerar den helige Ande och spriten är här en ordlek med engelskans ”spirit” vilket är en symbol för både ande och alkohol.

Skrolla till toppen