Mareld

Mareld

2015

Plats: Utomhus
Teknik/material: Ljudinteraktivt ljudverk

Konstverket Mareld är ett till ytan monumentalt, ljudinteraktivt ljusverk för arenans fasad. Ljusverket täcker in hela fasaden från taket ned till marken. Det består av LED-armaturer infogade bakom fasadens lameller. Konstverket väcker tankar om vad sporthallen står för, och vad den innehåller. Verket speglar på ett högst bokstavligt sätt, och förstärker aktiviteterna i byggnaden, genom att ljudet av dessa skapar ett ljusspel på fasaden. På så vis signalerar huset när det är aktivitet i det, väl synligt för förbipasserande. Under dagtid syns inte ljusverket eftersom fasaden i sig är så stark i sitt visuella uttryck. Istället förstärks intrycket efter mörkrets inbrott då det är aktiviteter i byggnaden.

Den 25 september 2015 invigdes den nya sporthallen belägen på Visby slätt, söderut i Visborgsområdet i anslutning till motionsspår och fotbollplaner.

Enlig SMHI är Mareld är ett fenomen som förekommer under sensommaren eller hösten då man på kvällen kan se självlysande plankton som ljusblixtar i vattnet. På dagen ser det ut som ett tegelrött stråk i vattnet- en sorts spektakulär algblomning.

Skrolla till toppen