Löv

Löv

2013

Plats: Utomhus

Växter representerar liv, från fröet som gror och blir till en blommande växt som så småningom vissnar och sedan dör, i ett kretslopp där även människan ingår. I det här verket är det två löv som i relation till varandra blir till en allegori av människans förmåga att skapa och vårda relationer, att hjälpa och stödja varandra i olika situationer. Konstverket är gjort i betong som utvinns av kalksten, ett material som har direkt anknytning till Gotland med dess ljusreflekterande kalkstensgrund.

Skrolla till toppen