Läxagon

Läxagon

2011

Plats: Utomhus

Verket består av två pastellfärgade klinkerklädda hexagonformade betongpelare som bärare av stengodsfigurer. Keramikern Christine Östergren hämtade till det här verket inspiration direkt från Fole som är en jordbrukssocken där skolan ligger mitt i det öppna landskapet. Det handgjorda klinker som återfinns på en sida av varje pelare har båda mönster med direkt anknytning till socknen. Det ena mönstret med sina bågformar är en stiliserad bild av traktordäck och åkerfåror. Det andra mönstret är en häst med ursprung i den traditionella Staffansritt som sockenborna fortfarande sägs ägna sig åt i juletid. Pelarnas övriga sidor är klädda i pastellfärgat klinker som lyser upp och markerar skolans entré. Hexagonen är en form som återfinns i naturen, i snöflingor, bivaxkakor och mineral, och de hexagonformade pelarna är menade att kunna öppna upp för samtal kring detta i undervisningen. Stengodsfigurerna i toppen, en räv och en mus, är tänkta att väcka betraktarens nyfikenhet, vad händer härnäst mellan dem?

Skrolla till toppen