Koncentration

Koncentration

1993

Plats: Utomhus

Eva Langes formspråk är subtilt. Med en lågmäld intensitet fångar hon formens vibrerande innehåll. Skulpturerna bygger på den instabila jämviktens dynamiska grund. En väl avvägd asymmetri fångar rörelsen och vila uppstår. Eva arbetar i alabaster, marmor, granit och framförallt gips. I synnerhet gipsskulpturerna byggda på en stomme av frigolit fångar ljuset och den hypnotiska skevheten. Formerna associeras ofta till skålar, behållare och blomknoppar i olika stadier. Gemensamt för dem alla är den mullrande tystnaden.

”Koncentration” har skulpterats ut ur ett massivt 700 kilos block i lettisk granit.

Skrolla till toppen