Favola

Favola

1968-69

Plats: Utomhus
Teknik/material: Kopparplåt

 

På Södervärnshallens västra vägg finns kopparreliefen ”Favola” av Björn Erling Evensen, 1924-2021. Ingen skylt, inget plakat finns i anslutning till konstverket. Det hänger på väggen anonymt, medvetet osignerat, men lockande, gäckande för betraktaren att ta del av. Björn Erling Evensen ger betraktaren möjlighet till att vara delaktig i medskapandet av konst. Utsmyckningen ger betraktaren tillåtelse att tänka i andra banor.

Inspirationen till ”Favola” fick Björn då han hörde uruppförandet av Sven Erik Bäcks ”Favola” 1962 på Moderna Museet i Stockholm. Bäcks ”Favola”, ett musikstycke för 5 slagverkare och en klarinettist är i sin tur inspirerad av Östen Sjöstrands poesi.

Favola på Södervärnsskolans vägg träder fram likt konstnärliga fragment. Kopparplåten, ursprungligen kasserad från Klara Kyrka i Stockholm vid renovering, är vriden, bänd, knölad och bestruken i partier med en blå plastfärg. Materialet är bearbetat tills varje skarv, skrynkla är mättad med klang och betydelse. Fragmenten, likt ett partitur, beskriver en sång, för nutidsmänniskan att ta del av.

www.evensen.se/bjorn

Favola: saga, fabel, historia, berättelse. 

Skrolla till toppen