Christopher Polhem

Christopher Polhem

1911

Plats: Utomhus

Visby Stad upplät plats vid S:t Drottens ruin i Visby  för denna ståtliga byst i brons. Den är ett porträtt av den kände uppfinnaren Christopher Polhem, som föddes i Tingstäde 1661. Initiativet hade tagits av Sällskapet D.B.W. (De Badande Wännerna) som lyckats finansiera uppdraget till skulptören Johan Theodor Lundberg så att Polhemsminnet kunde invigas 1911, 250 år efter Christopher Polhems födelse. Det kan vara värt att ur D.B.W.:s Minnesblad 1911/12 citera följande tidsdokument om den tilldragelsen:

”Angående de former för firande af Polhemsminnet, hvilka gjorde den 18 november 1911 till en bemärkelsedag för hela samhället, vill jag erinra om den ståtliga minnesfesten i domkyrkan, om den stund då inför stora människomassor det höljande täckelset föll och om det enskilda stämningsrika samkväm, som under betydande anslutning från sällskapets medlemmar på aftonen hölls i frimurarelogens lokal”.

Skulptören Johan Theodor Lundberg studerade vid Konstakademien 1872-1878 och vidare i Paris och i Italien och blev till slut professor vid Konstakademien och dess direktör 1911-20. Bland hans många offentliga verk återfinns bronsskulpturen Olaus Petri vid Storkyrkan i Stockholm.

Skulpturen konserverades sommaren 2020 av Konservator Helena Strandberg AB genom projektet Konsten i världsarvet, men stöd av Länsstyrelsen på Gotland.

Foto: Berit Ångman Svedjemo Text: Olov Gibson och Berit Ångman Svedjemo

Skrolla till toppen