Bro-kommunikation

Bro-kommunikation

1998

Plats: Utomhus

Utsmyckningen är en arkitektonisk utformning i relief som samarbetar med den befintliga helikopterplattans fundament. Den är utförd i franskt tegel och italienskt blått kakel av Staffan Laurin i samband med renoveringen och tillbyggnaden av Visby Lasarett under nittiotalet.

Funderingarna och inspirationsunderlaget gestaltas bäst med Staffans egna ord:

En vattendelare med brospann.
Att utifrån den arkitektoniska helheten och med tegel skapa ett dynamisk skeende på en annars stum stor form, (som fundamentet till helikopterplattan utgör).
Att öppna upp den slutna ytan och formen inåt och utåt.
Att låta dagens olika ljus och skuggor berika och fördjupa skeendet.
Att gestaltningen mellan byggnad och hav får en poetisk innebörd,
 – en ”bro”/Staffan Laurin

Skrolla till toppen