Brandman

Brandman

1979

Plats: Utomhus

På fasaden av Burgsviks brandstation kan man studera en relief föreställande en brandman i full färd med att släcka eld. Reliefen tillkom då brandstationen byggdes 1979 efter en förfrågan av dåvarande brandmannen Per Tällström. Reliefen är utförd av Istvan Varga i den 400 miljoner år gamla fossilrika Hoburgsmarmorn som bryts utanför Maistregården i Sundre.

Istvan Varga som ursprungligen är från Ungern kom till Gotland 1971 och fascinerades av bildhuggarkonsten i de Gotländska kyrkorna. På kapitäl, portaler och dopfuntar såg han ett folkligt och berättande uttryck som inspirerade honom. I motsats till sina samtida kollegor som arbetade i en abstrakt uttrycksform valde han att fortsätta i de medeltida mästarnas fotspår med ett berättande, naivistisk uttryck. Inspiration och persongalleri fick han från den Gotländska bondekulturen och dess människor. Istvan Vargas skulpturer går att finna på ett flertal ställen på Gotland.

Skrolla till toppen