Att vara två

Att vara två

1989

Plats: Utomhus

Helena Andreeff är en skulptör som gärna modellerar direkt i lera, hugger i sten, tecknar, målar eller gör grafik. Trots hennes mångsidighet återkommer hon ofta till ett tema: människan, hennes tankar, seder och kultur. Intresset för detta har fört henne på omfattande resor till både Europa, Asien och Afrika. Intrycken från resorna omvandlas till tänkvärda skulpturer med människans varande i centrum. Ofta med en stor portion ömhet men också med politisk skärpa.

På servicehuset Kilåkerns gård i Slite står en vänlig skulptur i stengods som föreställer två personer under ett badlakan. Paret är både ungt och gammalt. De sitter lite utsatta i stilla närhet av varandra, under ett skyddande stycke tyg. Skulpturen är en kommentar av Helena Andreeff, gjord i en tid då det inte alls var självklart att ett gift äldre par skulle få dela sina sista år i ett gemensamt boende på servicehuset. Helenas skulptur – En slags stele, som hon själv säger, står som en påminnelse om gemenskap och utsatthet.

Stele, en rest sten, ofta dekorerad med bilder, reliefer eller ornamentik. Stelar är vanliga i stora delar av Europa och övriga världen. Stelar restes i syfte att ära gudar eller för att markera gravar och gränser.

Skrolla till toppen