Återspegling – minne av

Återspegling – minne av

2005

Plats: Utomhus

Återspegling är en trädgårdsgestaltning för Tingsbrogården i Bro. Den består av en pergola med växter, en skålad sten och tre delvis målade stålpelare. Tingsbrogården är ett särskilt boende för personer med demens. Staffan Laurin har tagit fasta på minnet och förmågan till att genom ljus, färg och form stimulera detsamma. I hans utsmyckning ges möjlighet till både reflektion och kontemplation.

  – Min tanke kring gestaltningen är att årstidsväxlingarna i form av ljus, färger, dofter och att dagens gång med sitt ljus skapar och återspeglar minnen. En cirkelrund plats för vila och kontemplation, med utblicken mot det öppna fältet och kyrkan bildar ett vackert panorama, där eftermiddagssolen vandrar mot skymning. Pergolans flätade funktion är skydd och bär färgprakt i form av klängväxternas årstidsförändring i färg, form och doft. Den stora sten- och glasformens placering möter ljusets vandring, spelar och återspeglar förändringen. De tre smalare pelarna av stål med de tre speglande ytorna kastar både ljus och färg mot varandra och reflekterar den omgivande naturen. Även här i relation till ljusets vandring. En plats som omfamnar där intimitet och vila kan råda/ Staffan Laurin

Fastigheten övergick 2006 i privat ägo.

Skrolla till toppen