Utan titel (Tore Wallert)

Utan titel (Tore Wallert)

2017

Plats: Inomhus
Teknik/material: Åtta stycken digitalt printade fotokollage på aluminium

Tore Wallert berättar:

”Min avsikt var att arbeta med åtta storskaliga skulpturala bildverk. Fyra på vartdera våningsplanet. Verken består av digitalt printade fotomontage på bearbetade aluminiumskivor. Arbetet med att ta fram det fotografiska materialet har genomförts platsspecifikt på Gotland, till stora delar i skolans elevers närmiljö.

De åtta elevernas engagemang när de skickade sina fina bilder, ibland med en liten förklaring till varför de valt just den bilden, har varit mycket stimulerande i arbetet. Motiven och bilduppbyggnaden har skapats på Gotland för att direkt knyta an till platsen och tiden. Jag vill genom igenkänning i objekt och motiv öppna för interaktivitet i verken och möjliggöra för betraktaren att läsa av bilderna och berättelserna på ett personligt sätt. I kombination med de platsspecifika fotografierna har jag fört in andra objekt och motiv i kompositionen – detaljer av småskulpturmaterial, teckningar, målningar jag har gjort för kollagen. Dessa har jag sedan scannat och fotat av tillsammans med elevernas bilder. För att på så sätt skapa ett inspirerande möte i form, historia och berättande.”

Deltagande elever är: Isabella Calla Kjellin, Lisa Hoffman, Lisa Wilson, Nadia Calamnius, Nova Nyström, Philip Swärd, Robyn Åhlin, Sonja Grahns Knutas.

Skrolla till toppen