Introduktion

På den här hemsidan finns två delar, en del för utomhuskonst och en del för lätt tillgänglig inomhuskonst. Här finns bilder och information om konsten samt var den finns att se. 

 

Vad är Region Gotlands konstsamling?
I Region Gotlands konstsamling finns ca 5 500 konstverk i olika tekniker och material daterade från sent 1800-tal fram till idag. Konsten finns utomhus i parker och på torg samt i regionens olika lokaler och verksamheter som skolor, vårdcentraler och arbetsplatser.

 

Hur kommer nya konstverk till samlingen?
Region Gotlands konstnärliga gestaltningar genomförs genom regionstyrelsens övergripande konstansvar i samarbete med fastighetsavdelningen, Gotlands Museum, konstnärsorganisationerna, enskilda konstnärer, berörd personal samt kulturadministrationen på kultur- och fritidsavdelningen.

Region Gotland avsätter 1 procent av byggkostnaden för olika offentliga byggprojekt till offentlig konst. Detta sker genom den så kallade 1%-regeln vilket årligen möjliggör inköp av nya stationära konstnärliga gestaltningar samt flyttbar konst för Region Gotlands olika offentliga verksamheter.

Rekommendationen för inköp av konst för minst 1% tillkom 1937 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen och används av många kommuner i Sverige. För varje ny och ombyggnation finns en projektgrupp och där ingår förutom personal från byggsektorn och den aktuella förvaltningen även konsthandläggare, konstkonsult och intendent för offentlig konst. Konstkonsulten ansvarar för att den nya konsten kommer på plats och efter slutbesiktning tar Gotlands Museum över ansvaret för bevarande och tillgängliggörande.

Det finns även en budget på 100 000 kr per år för inköp av så kallad lös konst som kan hängas i redan befintliga verksamheter. Den konst som inte används för tillfället förvaras på Gotlands Museum´s Magasin Visborg.

 

Vem har hand om konsten?
Gotlands Museum har uppdraget att bevara konsten genom Intendenten för offentlig konst, 50% tjänst. Intendenten ansvarar för inventering, fotografering, registrering, märkning, tillsyn, vårdbedömning samt placering av regionens konstverk.

 

Vem har hand om konstvisningar och information om konsten?
Gotlands Museum´s intendent ansvarar även för att konsten kommer människor till del genom den här hemsidan och olika konstpedagogiska insatser som projekt, visningar och konstvandringar.

 

Verksamhetsberättelse för 2022 230418 GM Verksamhetsberättelse RG konstsamling 2022 

 

Konstvisningar och andra evenemang hittar du i  Gotlands Museum kalendarium

 

Kontakta Gotlands Museum
• när verksamheter inom Region Gotland ska flytta eller bygga om
• om ni önskar byta konsten på er arbetsplats
• när konst har flyttats, skadats eller stulits
• om ni vill ha rådgivning angående hängning av konsten
• om ni vill få information om konstverken

Kontakt och felanmälan
Gotlands Museum, Berit Ångman Svedjemo.
Berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se
0498-29 97 73, 070-627 75 74

Länk till Gotlands Museums hemsida: http://gotlandsmuseum.se/tjanster/offentlig-konst

Länk till Region Gotlands hemsida: http://www.gotland.se/1337

Skrolla till toppen